+420 602 32 90 32 novacek@nonap.cz

Technická a správní činnost

Technická správní činnost je pro všechny nemovitosti nezbytná. V případě nedostatečné péče o domy či bytové jednotky hrozí nejen vysoké pokuty, ale především vážné úrazy. Je tedy důležité vést pečlivě v patrnosti termíny veškerých revizí a předepsaných kontrol a předcházet tak závadám či problémům.

Ekonomická správa

Mezi další činnosti, které do správcovství objektu patří, řadíme samozřejmě také účetnictví a evidenci plateb a příjmů domu. O celý provoz domu se tedy laik může starat jen velmi obtížně.

Úklid společných prostor domu, péče o zeleň

Jedním ze zdrojů častých sousedských sporů je starost o úklid společných prostor domu. Těm se lze vyhnout ve spolupráci s vyškolenými pracovníky úklidu, které správcovská firma zajišťuje. Stejně tak lze objednat kvalitní a finančně nenáročnou péči o zeleň na pozemku vlastníků nemovitosti.

Úklid je pro příjemné působení v domě klíčový. Jedná se totiž o činnost, která je pro uživatele a návštěvníky domu nejvíce viditelná.

Nic nevynechat, na nic nezapomenout, zprostředkovat příjemné bydlení či pracovní prostředí – právě to je naše práce !